Stress

Når mennesker kommer under tilstrækkelig meget pres, kan de miste evnen til at tænke fleksibelt. Man ser i højere grad verden som sort/hvid og som et enten eller frem for et både og.
Jeg kan hjælpe dig med at genetablere overblik og støtte evnen til at prioritere (fravalg/tilvalg).
Vi kan i fællesskab undersøge hvordan de ydre krav fra f.eks. arbejde og familie ser ud, og hvordan disse tager sig ud i forhold til de ressourcer der er tilgængelige.
Vi kan se på balancen mellem de krav du stiller til dig selv, og de ressourcer du reelt har adgang til på nuværende tidspunkt.
Begge typer krav kan løbende justeres livet igennem i forhold til den ressourcemængde din livssituation tillader.

Vi kan undersøge hvor du er henne i forhold til dine værdier og mål i livet.
Og vi kan opdage noget om dit forhold til realitet og idealer altså, ” Hvordan jeg/livet er” og ”Hvordan jeg synes jeg/livet burde være”.
Vi kan hjælpes ad med at finde ud af hvilke drivkræfter det er der har bragt dig ind i din nuværende situation.