Depression

I dag anvendes begrebet depression meget bredt. Der er en stigende tilbøjelighed til at kategorisere mennesker som depressive.
Men hvad består det enkelte menneskes depression af?

Vi kan i fællesskab opdage og undersøge hvad din depression består af. Det er muligt at vi også kan få øje på hvad der er med til at nære tilstanden, det vil sige hvad der er medvirkende til at opretholde den.

Nogle gange viser det sig at der er en hel del konkrete ting og hændelser som giver anledning til ked-af-det-heden, til fortvivlelsen, til sorgen over ændringer i ens liv som det er uden for ens rækkevidde at gøre noget ved, skuffelser over ikke indfriede forventninger, og at det ikke gik eller blev som man havde forestillet sig.

Forestillingen om det gode liv udfordres livet igennem af vores væren i verden med andre, samt af de begrænsninger som er en del af vores eksistensbetingelser.
Disse begrænsninger består af almene grundvilkår som det, at vi er dødelige, og at vi er placeret i en bestemt kultur.
Det enkelte menneskes” tillid til det gode liv” kan lide mere eller mindre overlast livet igennem. Når ”tilliden til det gode liv” lider gennemgribende overlast, bliver mennesket angst og mistænksomt og mister derved sin åbne indstilling til livet, sådan som man for eksempel ser det hos posttraumatisk stressforstyrrede. Ideen om det gode liv må vige for det indesluttede.
Det er væsentligt at forstå denne reaktion som et udtryk for en beskyttelse af individet, som et forsøg på selvopretholdelse og strategi for overlevelse.
At turde have tillid er at turde leve.