Orientering om rettigheder i forhold til Persondatalov 25 maj 2018

Hvilke rettigheder giver Persondataloven dig?

• Du har ret til at blive orienteret om indsamling/behandling og videregivelse af oplysninger til brug for elektronisk databehandling ( §§ 28 og 29).

• Du har ret til at bede om indsigt i de oplysninger om dig der behandles elektronisk (§31).

• Du har ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§35).

• Du har ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivning (§ 37).

• Når du underskriver en samtykkeerklæring giver du din psykolog lov til at hente og behandle personfølsomme oplysninger om dig.

• Det er din pligt at tage kontakt til din psykolog hvis du ændrer navn, adresse, telefon nummer eller mail adressen.

• Du skal være klar over at du kan rette, slette, blokere eller begrænse dine personfølsomme data og at du er bekendt med at din psykolog skal opbevare din patientjournal ifølge sundhedsloven i mindst 5 år.

• Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til indhenting / videregivelse af oplysninger, jf. persondatalovens §38.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte mig. Se kontakt oplysninger.

Med venlig hilsen,
Inger Nyberg