Velkommen til Psykolog Inger Nyberg

Som autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening er jeg underlagt psykologloven.

Jeg har tavshedspligt og arbejder efter etikregeler, der sikrer dig en anstændig behandling som klient.
Her kan du læse nærmere om hvad jeg kan hjælpe dig med.

Min behandlingspraksis tager udgangspunkt i det konkrete hverdagsliv/den daglige eksistens/det nærværende. Fokus vil oftest være på en beskrivende undersøgelse af hændelser fra din dagligdag. På baggrund af disse beskrivelser er det muligt at opdage noget om hvordan det vanskelige og det smertelige, såvel som det lette og glædelige, kommer tilstede i dit liv her og nu. Din livshistorie får plads når den melder sig/dukker op som stof i her-og-nu -situationen.
Da jeg er imødekommende og åben over for forskellighed og holder af alsidighed, er jeg villig til at lytte til dine behov og forestillinger så vi kan finde ud af hvordan det skal være i fællesskab.

Privat praksis siden 2000.

Målgruppe:
Voksne, Par, Unge.

Jeg er tilknyttet sygesikringen.
Telefon: 2021 4486